سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری رد میشی بر میگرده نگات میکنه، بدون براش مهمی دوست داشتن

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می افتی برمیگرده با عجله میاد به سمتت، بدون براش عزیزیدوست داشتن

اگه یکی رو دیدی که وقتی داری می خندی برمیگرده نگات میکنه، بدون براش قشنگیدوست داشتن


اگه یکی رو دیدی که وقتی داری گریه میکنی باهات اشک میریزه، بدون دوستت دارهدوست داشتن


اگه یکی رو دیدی که وقتی داری با یکی دیگه حرف میزنی ترکت میکنه، بدون عاشقتهدوست داشتن


شاید یه کسی شب ها برای اینکه خواب تورو ببینه به خدا التماس می کنه ، دوست داشتن


شاید یه کسی به محض دیدن تو دستش یخ میزنه و تپش قلبش مرتب بیشتر میشه ،دوست داشتن


مطمئن باش یه کسی شب ها به خاطر تو توی دریای اشک می خوابه ،شرمنده

ولی تو اون رو نمی بینی!گیج شدم


+ تاریخ چهارشنبه 91/7/12 ساعت 10:1 صبح نویسنده | نظر